Oferta

Stowarzyszenie oferuje książki i materiały bezpłatne, których zawartość nakierowuje człowieka na duchowy rozwój, wyposażając go jednocześnie w uniwersalne narzędzia, dzięki urzeczywistnianiu których może on czynić kroki na drodze do wyższej świadomości, osiągając tym samym wysoki poziom etyczny i moralny.

Z wyżej wymienionymi wydaniami można zapoznać się na stronach naszego sklepu.
Zapraszamy!