JEGO OKO. Buchalteria Pana Boga

jego oko

W tym podstawowym dziele Gabriela wyjaśnia wielowarstwowe współzależności pomiędzy wszechświatem – makrokosmosem, a człowiekiem – mikrokosmosem. Po raz pierwszy dane nam jest głębokie wejrzenie w tę potężną sieć komunikacji, w tę wszechobejmującą sieć nadawania i odbierania, w gigantyczną buchalterię Pana Boga. Każda myśl, każde uczucie, każdy odruch – wszystko rejestrowane jest w gwiazdozbiorach świata doczesnego i w zaświatach, promieniując na nas z powrotem. Nawet każdy włos na naszej głowie jest policzony i zarejestrowany.

Dowiadujemy się we wszystkich szczegółach, jak w zaświatach, a także tu, na ziemi, przygotowana zostaje inkarnacja – i jakie tragiczne skutki niesie ze sobą na przykład aborcja.

Dowiadujemy się również, jak człowiek przez swoje odczuwanie, myślenie i chcenie wpływa na swoje geny, swoje zakodowania, a zatem na swój los. Może on – poprzez odziedziczone cechy genetyczne – być swoim przodkiem lub swoim potomkiem.

Ta książka pokazuje, że na ziemi wre niewyobrażalna duchowa walka pomiędzy tym, co demoniczne, a tym, co boskie.

Prezentacja do pobrania tutaj