Samotność w partnerstwie i małżeństwie?

samotnosc w partnerstwie

Gabriela zna nas, ludzi, nasz sposób myślenia i życia, jak również nasze trudności – i patrzy głębiej. Ona widzi uwięzienie człowieka w iluzjach i wyobrażeniach, życzeniach i tęsknotach za miłością, szczęściem i bezpieczeństwem, które go jednak wciąż na nowo prowadzą w ślepy zaułek rozczarowania, samotności i rozgoryczenia. Napisała tę książkę, aby pomóc nam wydobyć się z tego wręcz niekończącego się labiryntu.

Dla nas, ludzi, życie na ziemi jest przeważnie pełne rozczarowań. Mamy nadzieję, dążymy do czegoś, często jednak efekt budzi nasze niezadowolenie. Pragniemy szczęścia, miłości i poczucia bezpieczeństwa, spodziewając się najczęściej, że dadzą nam je inni. Od czasu do czasu wydaje nam się, że wreszcie dotarliśmy do celu, ale znowu musimy stwierdzić, że nasze oczekiwania się nie spełniły - znowu jesteśmy sami.

Gabriela wyjaśnia, dlaczego dla człowieka na tym świecie cel jego marzeń jest tak nieosiągalny: bo pragnienia człowieka są zakorzenione o wiele głębiej. To wyjaśnia, gdzie można znaleźć spełnienie marzeń.

Każdy, kto tego chce, może sięgnąć po dary, jakie Gabriela przedstawia nam z boskiej Mądrości i nauczyć się, jak doznać życia w jedności, w Bogu i jak uzyskać wewnętrzną ciszę, w której można poczuć Jego obecność; wtedy uda się uczynić kroki na drodze do prawdziwego, trwałego szczęścia.

Prezentacja do pobrania tutaj