Każdy musi umrzeć sam

kazdy musi umrzec

Książka ta zainteresuje każdego, kto chciałby pozbyć się strachu przed śmiercią i osiągnąć świadome życie, bezpieczeństwo, pogodę ducha i wewnętrzną stabilność - ponieważ, tak pisze Gabriela: "Kto uczy się rozumieć swoje życie, nie musi już bać się śmierci". Książka ta doprowadza do porządku i wyjaśnia wiele nieporozumień powstałych w wyniku błędnego przekazywania nauki pierwszych chrześcijan, opisuje między innymi, jak wczesnochrześcijańska nauka o reinkarnacji została nagle potępiona i jakie są tego fatalne następstwa.

Czytaj dalej

JEGO OKO. Buchalteria Pana Boga

jego oko

W tym podstawowym dziele Gabriela wyjaśnia wielowarstwowe współzależności pomiędzy wszechświatem – makrokosmosem, a człowiekiem – mikrokosmosem. Po raz pierwszy dane nam jest głębokie wejrzenie w tę potężną sieć komunikacji, w tę wszechobejmującą sieć nadawania i odbierania, w gigantyczną buchalterię Pana Boga. Każda myśl, każde uczucie, każdy odruch – wszystko rejestrowane jest w gwiazdozbiorach świata doczesnego i w zaświatach, promieniując na nas z powrotem. Nawet każdy włos na naszej głowie jest policzony i zarejestrowany.

Czytaj dalej

To jest Moje Słowo

to jest moje slowo

Postać Jezusa z Nazaretu fascynuje ludzi do dnia dzisiejszego. Wobec wielu rozbieżnych poglądów dotyczących jego życia, jego nauki i tego, jak Jezus chciał, by była ona zrozumiana, wielu ludzi pyta: "Jak to było naprawdę?". Zostały o nim napisane niezliczone książki, czy jednak ich autorzy rzeczywiście pojęli jego posłanie? Gdzie można dzisiaj znaleźć jego niesfałszowaną naukę, jego autentyczne słowo?

Czytaj dalej

Wiele, wiele życia

wiele wiele

Wielu ludzi, szczególnie w podeszłym wieku, pyta: "Czy to już wszystko? Czy mogę jeszcze swojej codziennej egzystencji nadać jakiś nowy sens?". Im, a także młodym ludziom, Gabriela mówi, jak znaleźć drogę do wypełnionego życia, które także innym przyniesie pożytek.

Czytaj dalej

Samotność w partnerstwie i małżeństwie?

samotnosc w partnerstwie

Gabriela zna nas, ludzi, nasz sposób myślenia i życia, jak również nasze trudności – i patrzy głębiej. Ona widzi uwięzienie człowieka w iluzjach i wyobrażeniach, życzeniach i tęsknotach za miłością, szczęściem i bezpieczeństwem, które go jednak wciąż na nowo prowadzą w ślepy zaułek rozczarowania, samotności i rozgoryczenia. Napisała tę książkę, aby pomóc nam wydobyć się z tego wręcz niekończącego się labiryntu.

Czytaj dalej

Bóg uzdrawia

bog uzdrawia

Ile tęsknoty, ile nadziei ludzkich serc rozbrzmiewa w słowie "uzdrowienie"! Uzdrowienie to balsam, pocieszenie i ocalenie, to pokój tam, gdzie powstało lub było zakłócenie. Słowo "uzdrowienie" oznacza proces uzdrawiania, proces stawania się zdrowym. Czy istnieje człowiek, który nie potrzebuje uzdrowienia? Czyż nie jest tak, że niemal każdy z nas cierpi z powodu mniejszej lub większej dolegliwości i pragnie się od niej uwolnić?

Czytaj dalej

Bliżej do Boga w tobie

blizej do boga

Poprzez Gabrielę, swoją prorokinię i orędowniczkę, Chrystus Boży w sierpniu 2005 roku w prostych, jasnych słowach objawił krótką Wewnętrzną Drogę darowaną wszystkim ludziom, którzy tęsknią za Bogiem oraz za wypełnionym, szczęśliwym życiem w wolności. Ta droga przedstawiona jest w niniejszej książce.

Czytaj dalej

Uzdrawianie wiarą - uzdrawianie całościowe

uzdrawianie wiara

I zdrowym, i chorym książka ta powie, o co naprawdę chodzi w życiu. Ten, kto stara się wypełniać swoje ziemskie dni czymś dobrym, dojść do ładu z sobą i swoimi bliźnimi, kto chce doznać siły płynącej z prawdziwie pozytywnego życia, znajdzie w tej książce nieocenioną pomoc. Zawiera ona szczegółowe wyjaśnienia współzależności, jakie zachodzą pomiędzy chorobą lub zdrowiem a naszym sposobem życia i przekazuje nam, że BÓG jest źródłem siły w głębi wnętrza każdego człowieka.

Czytaj dalej

Zwierzę-człowiek. Kto jest więcej wart?

zwierze czlowiek

Liobani, czysta istota z niebios, objawia nieznane dotąd fakty na temat życia wewnętrznego zwierząt. Ta niezwykła książka o zwierzętach, wyjaśnia m.in. powstanie form życia przyrody i mówi o działających wszędzie podstawowych duchowych zasadach. Czytelnik dowiaduje się o tym, jak przebiega komunikacja pomiędzy zwierzętami i duchowymi istotami, o możliwościach komunikacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, o tym co przebiega, kiedy zwierzę atakuje człowieka; otrzymuje też cenne wskazówki dotyczące właściwego obchodzenia się ze zwierzętami, żywienia ich i kształtowania przebiegu ich dnia.

Czytaj dalej