O nas

Współczesne społeczeństwo powoli i systematycznie przenika konsumpcyjne nastawienie do życia. Rabunkowe wykorzystywanie zasobów Ziemi, nieliczenie się człowieka z potrzebami świata roślin i zwierząt, rywalizacja jednostek ludzkich, grup zawodowych i społecznych o wyższy poziom materialnego życia – to tylko niektóre przejawy destruktywnego wykorzystania sił i potencjału duchowego przez współczesnego człowieka. Prowadzi to do zagrożenia podstaw życia fizycznego i duchowego człowieka. Zagrożony jest dalszy rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Człowiek może przezwyciężyć zagrożenia współczesnego świata. W każdym człowieku tkwią potencjalne wielkie wartości moralne i etyczne. Te nadrzędne wartości powinny być rozwijane. Są one bowiem dla każdego człowieka drogowskazem, jakim powinien być i jak ma postępować.

Przestrzeganie nadrzędnych i uniwersalnych zasad moralnych i etycznych oraz wejście na drogę wewnętrznego rozwoju jednoczy członków „Stowarzyszenia dla Popierania Życia Uniwersalnego”.

Celem Stowarzyszenia – zrzeszającego członków dla realizacji ich potrzeb idealistycznych, a nie materialnych – jest:

  • duchowy rozwój osobowości członków,
  • ochrona życia człowieka oraz świata roślin i zwierząt,
  • ochrona środowiska naturalnego człowieka,
  • wspieranie dobra ogólnego z dziedziny duchowej oraz w zakresie harmonijnego współżycia ludzi,
  • popularyzowanie wartości duchowych człowieka.