O nas

Współczesne społeczeństwo powoli i systematycznie przenika konsumpcyjne nastawienie do życia. Rabunkowe wykorzystywanie zasobów Ziemi, nieliczenie się człowieka z potrzebami świata roślin i zwierząt, rywalizacja jednostek ludzkich, grup zawodowych i społecznych o wyższy poziom materialnego życia – to tylko niektóre przejawy destruktywnego wykorzystania sił i potencjału duchowego przez współczesnego człowieka. Prowadzi to do zagrożenia podstaw życia fizycznego i duchowego człowieka. Zagrożony jest dalszy rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Człowiek może przezwyciężyć zagrożenia współczesnego świata. W każdym człowieku tkwią potencjalne wielkie wartości moralne i etyczne. Te nadrzędne wartości powinny być rozwijane. Są one bowiem dla każdego człowieka drogowskazem, jakim powinien być i jak ma postępować.

Przestrzeganie nadrzędnych i uniwersalnych zasad moralnych i etycznych oraz wejście na drogę wewnętrznego rozwoju jednoczy członków „Stowarzyszenia dla Popierania Życia Uniwersalnego”.

Celem Stowarzyszenia – zrzeszającego członków dla realizacji ich potrzeb idealistycznych, a nie materialnych – jest:

  • duchowy rozwój osobowości członków,
  • ochrona życia człowieka oraz świata roślin i zwierząt,
  • ochrona środowiska naturalnego człowieka,
  • wspieranie dobra ogólnego z dziedziny duchowej oraz w zakresie harmonijnego współżycia ludzi,
  • popularyzowanie wartości duchowych człowieka.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie imprez popularyzujących idee Stowarzyszenia,
  • prowadzenie działalności publikacyjnej i wydawniczej.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności publikacyjnej i wydawniczej Stowarzyszenie oferuje książki i materiały bezpłatne, których zawartość nakierowuje człowieka na duchowy rozwój, wyposażając go jednocześnie w uniwersalne narzędzia, dzięki urzeczywistnianiu których może on czynić kroki na drodze do wyższej świadomości, osiągając tym samym wysoki poziom etyczny i moralny.

Z wyżej wymienionymi wydawnictwami można zapoznać się na stronach naszego sklepu. Zapraszamy!

 

Zaprzyjaźnione linki

das wort

Wydawnictwo Gabriele-Verlag Das Wort

Tętniące życiem książki dla trzeźwo myślących sercem, a nie dla posługujących się tylko intelektem! Oferta wydawnictwa DAS WORT obejmuje książki o tematyce duchowej, jak uzdrawianie, proroctwo, życie i śmierć, uwewnętrznienie, Wewnętrzna Droga, świadome życie, wychowanie dzieci, natura i zwierzęta, zdrowe odżywianie się, wysoka etyka i moralność. W ofercie wydawnictwa znajdziemy także płyty CD z harmonijną muzyką, płyty DVD oraz ebooki i książki do słuchania. Szczegółowa oferta wydawnictwa znajduje się pod adresem:

www.gabriele-verlag.de
das sammlinische

Międzynarodowa Fundacja Gabrieli

Międzynarodowa Fundacja Gabrieli ma za zadanie zapewnić zwierzętom w lasach i na polach życiową przestrzeń, dzięki czemu będą one mogły wieść życie godne wolnych boskich stworzeń, a więc odpowiednio do swojego gatunku poruszać się w wolności i pokoju bez lęku przed prześladowaniem i nękaniem - przy coraz lepszej komunikacji z człowiekiem, sprawującym nad nimi opiekę i okazującym im poważanie i przyjaźń w uczuciach, myślach i w ofiarnym czynie. Więcej informacji o Międzynarodowej Fundacji Gabrieli znajdą Państwo na stronie:

www.gabriele-stiftung.org
radio

Radio SANTEC

Radio SANTEC nadaje audycje o duchowej treści - to duchowa rewolucja, której źródłem jest prorocze słowo Boże dla naszych czasów, dostępne teraz dla milionów słuchaczy na całym świecie. Objawienia Ducha Chrystusa Bożego, audycje o prachrześcijańskim uzdrawianiu wiarą, o Wewnętrznej Drodze, o duchowych pomocach na co dzień są regularnie emitowane nie tylko w języku niemieckim, lecz również w przekładzie na kilka innych języków. Aktualne programy i krótkie audycje w systemie RealAudio znajdą Państwo na stronie:

www.radio-santec.com